Vælg en side

SOCIALE MEDIER STRATEGI

B2B-marketing på sociale medier handler om at engagere, tilføje værdi og fremvise ekspertise. Det kan resultere i at både dine kunder og medarbejdere bliver ivrige for at blive brandambassadører. At have en vel tilrettelagt strategi på de sociale medier (SoMe) gør din indsats i forhold til content marketing meget lettere og mere effektiv.

Hvorfor have en SoMe strategi?

Undersøgelser viser, at forbrugere, der søger efter virksomheder online, er mere tilbøjelige til at blive kunder hvis virksomheden har en tilstedeværelse på sociale medier.

Tror du sociale medier (SoMe) kun virker på det millennial publikum? Tro om. Mennesker i alderen 55-64 år er mere end dobbelt så tilbøjelige til, at engagerer sig med en virksomheds indhold på de sociale medier end dem, der er 28 år eller yngre.

Sociale medier er et magtfuldt værktøj, der kan hjælpe dig med at dele dit indhold med hele verden på få sekunder. Når det er sagt, drejer en effektiv strategi på sociale medier sig om mere end at informere om nyheder og dine synspunkter. B2B-marketingfolk skal være smarte, når det kommer til hvordan, hvor, hvornår og hvilket indhold de skal slå op på sociale medier.

En stærk SoMe strategi kan…

 • Øge kendskabet til en virksomhed og dens kampagner samt styrke konvertering
 • Forbedre kundens engagement, brand loyalitet, kundeservice og kundeindsigt
 • Styrke eksponering ved at generere trafik, leads og salg
 • Elevate employee advocacy og styrke forholdet
 • Få adgang til et enormt marked hvor du kan teste, afprøve og skaffe nye ideer til dine produkter og tjenester
 • Forbedre din virksomheds online søgemaskine position
 • Reducer markedsføringsomkostninger (billigere end traditionel markedsføring)

Social media for multi-industry target markets

If your company has a multi-technical industry target market, we can help you too. We work with engineers, scientists, subject matter experts and managers from a variety of industries, so we know what’s important to them and what they want when it comes to social media communications.

We get excited about understanding each industry’s world and getting all the details right. We also know, like your company, what it’s like to speak to multiple industries. Doing this on social media can be complex, but it doesn’t have to be with a good multi-targeted SoMe strategy.

Social media for multi-industry target markets

Hvis din virksomhed har et multi-teknisk målmarked i branchen, kan vi også hjælpe dig. Vi arbejder med ingeniører, videnskabsfolk, fageksperter og ledere fra forskellige industrier, så vi ved, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de vil have, når det kommer til sociale mediekommunikation.

Vi bliver begejstrede for at forstå hver branche og få alle detaljerne rigtige. Vi ved også, ligesom din virksomhed, hvordan det er at tale med flere brancher. Det kan være komplekst at gøre dette på sociale medier, men det behøver ikke at være med en god multimålrettet SoMe-strategi.

No business is too boring

Do you think your company is too boring for social media? If you are shying away from Twitter, Facebook and Instagram, you’re missing out on a huge opportunity.

There are more than a billion people on social media around the world. You can bet that at least a small percentage of them are interested in your industry. We specialize in the ‘boring’ and ‘nerdy’ topics because we know that’s what makes the world go ‘round. And for us, that’s interesting!

We channel all our enthusiasm and broad knowledge to ensure your message is delivered with oomph to get the right results.

Ingen virksomhed er for kedelig

Synes du din virksomhed er for kedelig til sociale medier? Hvis du bliver skræmt væk af Twitter, Facebook og Instagram, går du glip af en kæmpe mulighed.

Der er mere end en milliard mennesker på sociale medier rundt om i verden. Du kan være sikker på, at mindst en lille procentdel af dem er interesseret i din branche. Vi er specialiserede i de ‘kedelige’ og ‘nørdede’ emner, fordi vi ved, at det er dem, der får verden til at løbe rundt. Og for os er det interessant!

Vi kanaliserer al vores entusiasme og brede viden for at sikre, at din besked bliver leveret med oomph for at få de rigtige resultater.

Too much content to create & manage?

We know there are times when you feel overwhelmed about the amount of content that needs to be created, managed and measured. There is no need to drown in an ocean of content. Consider cylindr your right hand when it comes to content.

Not only do we have a splendid spectrum of subject matter experts to match your industry, but we use your tone of voice, style guides and other geeky writing methods to make sure that we do the task as if you did it yourself.

We know all of these tasks require attention to detail and a quality finish. That’s why we always use multiple editors to review content. Our native-English editors don’t only use their writing prowess to ensure all the spelling and grammar would make your English teacher proud, but their diverse cultural knowledge and experience has proven time and time again to save clients who might not know they’re offending audiences. We know you don’t want to go viral in a bad way.

So, whether you have daily, weekly or monthly SoMe needs, we can work with you to make sure it’s all delivered on time.

SoMe can make your content marketing strategy more effective

You’re not wrong to see the overlap between social media marketing and content marketing. In fact, social media is heavily involved in content marketing. And, of course, social media needs content to get a message across. But they are distinct concepts with different goals and processes.

How does SoMe and Content Marketing work together?

To clear up the confusion, let’s look at how they differ:

Content marketing: Content marketing is a tactic that enables organizations to add value for current and potential customers by creating and distributing valuable content. Content marketing includes different formats such as blog posts, videos and web pages. The focus of content marketing is getting customers to your brand’s website.

Social media marketing: SoMe marketing focuses marketing activities within social networks themselves (Facebook, Twitter, Google+) and the valuable content produced by marketers and copywriters is strategically placed inside these networks. For the best results, social media needs to be integrated into your overall content marketing strategy.

While longer formats of content marketing channels are better suited to help organizations educate and entertain their target audiences, social media channels require shorter, pithy pieces of content that tantalizes audiences to want to read more. Social media channels can help you generate interest and trust in these longer format mediums by snappily showing how your product or service can help people solve problems.

How can cylindr help me with social media?

When it comes to social media smarts, we’ve got you covered! From SoMe content creation to SoMe strategies, cylindr does it all.

Social media content creation

Do you already have plenty of content in the works, but need your SoMe presence to point to it? We can help with that!

We can create content for all your social media platforms that relate to the content that you already have or the content you want to promote. We can create posts that you, your upper level management or your brand ambassadors can send on their social media channels to broaden the reach of your content marketing.

If you’re already using our content creation services , consider using us to make your social media content too! We offer special package prices for companies who want to make sure their marketing efforts go the extra mile and align on all their channels.

SoMe strategy creation

Want to learn how to meaningfully engage your customers using social media? You need to create a social media strategy. cylindr can help!

We can help you create a SoMe strategy that ensures your brand engages more customers and elevates all your content marketing efforts. Better yet, with our experience, we can help you to create a SoMe strategy that considers all the content needed for your multiple-industry target markets.

If you don’t have a SoMe strategy, or don’t even know where to begin with creating one, we offer a social media strategy workshop.

Are you interested in our other content creation services? Check out what we offer!

Social media strategy workshops

We offer a workshop with a B2B SoMe strategy expert that will enable you to:

 • Identify and set your SoMe goals and objectives
 • Identify your SoMe ideal customers (demographics)
 • Identify which platforms work best for your goals and your audience
 • Conduct a SoMe audit to identify the types of content (images, video, stories) that best engage your audience
 • Curate long-term, power-proven content that engages your customers meaningfully while strengthening your brand
 • Identify and plan for the best times and dates to post for your target customer
 • Provide actionable advice on how to interact during different social media scenarios
 • Measure, track and optimize your strategy
 • Assess your competitors’ SoMe strengths and weaknesses

Why should I choose cylindr for SoMe assistance?

Social media is a marketing game changer. Since it stepped on the scene, cylindr has helped many companies create and implement SoMe strategies. In fact, we can integrate and align your SoMe strategy into your overall content marketing plan.

With our diverse content team’s years of experience, cylindr can help you holistically create and customize your SoMe strategy, so you can gain leads and move them down the conversion funnel.

HOW CAN WE HELP WITH YOUR SOCIAL MEDIA STRATEGY?